Database til registrering af service udgående fra Smerteteam på et hospital. Smerteteamet tilbyder kompliceret smertebehandling til hospitalets patienter og bruger databasen til at registrere aktiviterer og behandlingsvolumen. Et antal brugere indtaster i hver deres brugerflade og data ender i den samme database.

Hver bruger har adgang til oversigten, hvor besøgshyppigheder, statistik m.m. kan inspiceres.

smerte-oversigt