Databasen er udviklet i samarbejde med og ejes af Hjerneskadecentret i Århus og kan købes herfra.
Ved behov for tilpasninger til databasen kan de udføres af Medicinske Databaser.

Formål

Databasen bruges til registrering af data om rehabilitering af hjerneskadede. I databasen registreres diverse baggrundsoplysninger og undersøgelsesresultater fra neuropsykologiske, fysioterapeutiske, ergoterapeutiske og speciallærerundersøgeler. Databasen indeholder også en række spørgeskemaer.

Databasen bruges til daglig journalisering, indtastning af testresultater og udskrifter af arbejdspairer men også til skræddyede dataudtræk til forsknings- og evalueringsformål.

Journal

Journalen er på mange måder opbygget som en almindelig papirjournal og indeholder information om:

 • Baggrundsoplysninger
 • Neurospykologiske testresultater
  • Bl.a. Almen orientering, Ordforråd, Information (WAIS/WAIS-III), DART Trailmaking A, Trailmaking B, Talsymbol, SDMT, D2, Sætningsgengivelse (Spreen & Benton), Talspændvidde, Bogstav-Tal-rangordning (WAIS-III), Hovedregning (WAIS-III), Kontinuerlig subtraktion 100-7, PASAT-tests, Stroop, Stroop Golden, Color Trails, Lurias overlappende genstande, Lurias antal klodser, Streep Completion Test, Ufuldkomne billeder, VOT, VOSP, Line Bisection, Lurias bikagemønster, Blokmønstre, Tegn en bellis, Figurkopiering, Behavioural Inattention Test, Ruth Andersen, Reys complexe figure, Taylors figur, Forced Choice 50 ansigter, Lurias 10 ord, AVLT, Tekstgenkendelse WMS, 10 ordpar, Forced Choice 50 ord, Ordmobilisering, Sprogfunktion, Lurias sprogfunktion, Token Test, Lighedsprøven, Ordsprog, Matrice problemløsning, Ravens Advanced Set 1, Ravens Coloured Progressive Matrices, Billedordning, Wisconsin Card Sorting, Omtanke, Figurklassifikation, Symbolsøgning, Rey Visual Design Learning Test, Tower of London.
 • Fysioterapeutiske testresultater
  • Registrering af: frakturer, operationer, brug af hjælpemidler, rygning, medicin, fysisk funktion, tidligere diagnoser, bilkørsel, egenoplevelse af smerter, søvn, syn, BNI træthedsskala, blodtryk, BMI body mass index, Grooved Pegboard, dominant hånd, håndkraft, muskelstyrke, tonus, sensibilitet, stillingsans, BDL balancetest, Åstrands cykelergometertest, Harvard Step Test, 6 minutters gangtest m. fl.
 • Logopædiske testresultater
  • Sprogscreening WAB, Palpa 1-60, MAST, MAVS, Boston naming test m.fl.
 • Ergoterapeutiske testresultater
  • ADL, Grooved pegboard, fritidsaktiviteter m.fl.
 • Sociale- og boglige testresultater
 • Spørgeskemaer
  • DSQ-40, KAS/KATZ, PCRS, EBIQ, HADS, WHO-QOL, NEOPI, FrSBE

I databasen er der ca.
– 80 spørgeskemaer
– 5000 variabler

Til hver sektion hører en række tests eller spørgeskemaer. Der er ca. 30 spørgeskemaer og 60 neuropsykologiske undersøgelser og flere kan tilføjes.

Hver besvarelse af en test registreres ved enten forløbstart, afslutningen af forløbet, ved opfølgning eller ved andre tidspunkter.

Det giver mulighed for senere at sammenligne testresultater fra før og efter et rehabiliteringsforløb.

hsc-journal

Find klient

Når journalen startes finder man den klient man ønsker at arbejde med i denne formular. Som det ses kan klienter registreres under forskellige forløbstyper alt efter hvad institutionen arbejder med. Opdelingen kan bruges, når institutionen tilbyder forskellige typer af genoptræningsforløb.

I fritekstsøgning indtastes nogle bogstaver fra det navn man søger og klientlisten filtreres løbende.

hsc-find

Udskrifter

Alle test, spørgeskemaer og andet kan udskrives fra databasen. Derfor kan alle daglige testresultater indtastes og arbejdspapirer kan udskrives fra alle de computere, der er tilkoblet databasen.

Når først data er lagt ind i databasen kan de bruges, udtrækkes og udskrives fra alle arbejdsstationer. Det kan spare en del papirgang, kopiering af håndskrevne scoreark m.m.

hsc-print

Dataudtræk og forskning

Dataudtræksfunktionen bruges oftest ikke løbende i det daglige, men kan levere detaljerede dataudtræk til evaluering og forskning.

Dataudtrækkene kan filtreres efter et vilkårlig antal variabler hos en udvalgt gruppe af klienterne i databasen. Det giver maksimal fleksibilitet i dataudtrækket og giver mulighed for at opdage sammenhænge i dataene, som man ikke tidligere har tænkt på.

Udvælgelse af personer

Første skridt er udvælgelsen af en gruppe personer, som man har interesse i at undersøge nærmere. Personerne kan udvælges efter nogle hyppigt anvendte kriterier som: køn, alder, hold, forløbstype, skadestype og erhvervsuddannelse.

hsc-dataudtraek1

Herudover kan personerne filtreres efter en hvilken som helst af databasens ca. 5000 variabler.

Eksempler på persongrupper kunne være:
Mænd over 50 år med hjerneskade som følge af hjerneblødning, som bor i postnummer 8000 og har score over 5 på en bestemt kognitiv test.

Denne konstruktion af dataudtræksmodulet giver fuldstændig frihed til udvælgelse af relevante data.

Udvælgelse af data

Når persongruppen er valgt vælges de variabler, som man ønsker at undersøge hos de valgte personer. Variablerne udvælges fra databasens ca. 5000 variabler.

Formularen hjælper til hurtigt at finde de relevante variabler og kan også udføre noget simpel statistik, så man får et indtryk af gennemsnitsværdier, antal af observationer m.m.

hsc-dataudtraek2

Eksport af data

Når persongrupper, variabellister og datasæt er frembragt, kan det hele eksporteres til videre statistisk behandling.

Data kan eksporteres til Word-filer, Excel-filer og til standard semikolon- eller kommaseparerede tekstfiler.

Simple tekstfiler er ideelle til import i mange statistiske programmer.

hsc-eksport

Andre funktioner

 • Adgangen til data er sikret i overensstemmelse med Datatilsynets generelle krav.
 • Data i databasen er krypteret.
 • Simple backup af databasen til samme drev som databasen ligger på. Der skal desuden etableres en backupprocedure med backup til eksterne medier, gerne på en anden adresse.
 • Håndtering af flere samtidige brugere.