Center for Erhvervet Hjerneskade, Lions kollegiet

Klinisk Biokemisk Afdeling, Vejle Sygehus
Fryserstyringsdatabase til stort forskningsprojekt om diabetes.

Region midt, Access kursus
Grundlæggende og udvidet Accesskursus i oprettelse og anvendelse af sundhedsfaglige databaser til forskning og klinik.

Center for Hjerneskade, Københavns Universitet
Genoptræning og rehabilitering af hjerneskadede.

Taleinstitut og Hjerneskadecenter, Ålborg
Genoptræning og rehabilitering af hjerneskadede.

Hjerneskadecentret, Odense
Genoptræning og rehabilitering af hjerneskadede.

Shape træningsstudie
Fitnesscenter og webshop med speciale i personlig træning, slankehold og funktionel fitnesstræning

Hjerneskadecentret, Århus
Genoptræning og rehabilitering af hjerneskadede.

Center for Psykiatrisk Grundforskning, Psykiatrisk Hospital Risskov, Århus
Psykiatrisk Grundforskning

Specialistgangen, Psykiatrisk Hospital Risskov, Århus

Dipak A/S
Tryksager, labels, distribution