Databasen er udviklet til at administrere store mængder af prøver med videnskabeligt forsøgsmateriale i frysere med 100.000-vis af prøver. Aktuelt administrerer den et stort diabetesforskningsprojekt.
Databasen kan skræddersyes så den passer til forskellige behov. Typisk vil man på forskellige laboratorier registrere forskellige værdier for prøvematerialet.
Der vil således ofte være brug for noget tilpasning, før databasen fungerer optimalt for det pågældende laboratorie.

Databasen giver..

  • Kontrol med et vilkårligt antal frysere, hver med med et vilkårligt antal hylder.
  • Kontrol med opbevaring af videnskabeligt forsøgsmateriale.
  • Registrering af information om forsøgsprotokoller, materialetyper, prøvestatus m.m.

Søgning i fryserne

Indholdet i en eller flere frysere kan gennemsøges ud fra søgekriterier, så man hurtigt kan lokalisere prøver i fryseren.Der kan bl.a. søges på…

– Prøveplacering efter matrix af fryser, rack og boks
– Materialetyper og tilhørende protokoller
– Cpr-numre, prøvestatus

Søgeresultat kan udskrives til printer eller eksporteres til Excel.
I søgeresultatet kan foretages manipulation af mange prøver på én gang fx flytning, ændring af prøvestatus, tilkobling af protokol m.m.

Grafisk oversigt over fryserindhold

For hurtigt at kunne finde prøver bestemt steder i fryseren er en præcis registrering nødvendig. Men med 10.000-vis at pladser i fryseren kan det være svært at bevare overblikket.

Derfor har databasen denne grafiske oversigt over frysernes indhold, så man hurtigt kan se hvilke pladser, der er optaget og hvilke prøver, der ligger hvor.

ddb-oversigt

Man kan..

  • Hurtigt skifte mellem frysere, canistre og bokse
  • Finde en bestemt boks ud fra en “bokstitel”
  • Lokalisere tomme bokse

 

Udklipsholder

Fryseroversigten indeholder en udklipsholder, hvortil man kan kopiere prøver og indsætte dem et andet sted i fryseren. Det sparer meget tid i forhold til manuel oprettelse af prøver.

ddb-clipboard

Højreklik-menuer

Klik med højre museknap åbner en genvejsmenu, som hurtigt kan manipulere prøver, tomme pladser og låste pladser databasen. Ved klik på en prøve vises indholdet af prøven umiddelbart på formularen, så man ikke behøver at åbne den.

ddb-grafisk-shortcut-menu

Det er også muligt at reservere hylder i fryseren, hvis man ved, man inden for kort tid skal bruge pladsen. På den måde optages pladsen ikke pludseligt at andre medarbejdere.

Import af prøver

Prøver kan oprettes i databasen ved at importere lister med prøver fra Excel-filer. I nedenstående skærmbillede er man ved at importere nye prøver fra en excel-fil. Undervejs kan man gennemse, hvad databasen har tænkt sig at importere. Det verificeres, at de rigtige prøver/kolonner importeres fra kildefilen.

ddb-import

Drag and drop styring

Når prøver flyttes rundt i fryseren trækker og slipper man simpelthen prøven i den grafiske oversigt og prøven registreres automatisk som flyttet.

ddb-dragdrop-animation