Databasen er udviklet til at administrere store mængder af prøver med videnskabeligt forsøgsmateriale i frysere med 100.000-vis af prøver.
Databasen kan skræddersyes så den passer til forskellige behov. Typisk vil man på forskellige laboratorier registrere forskellige værdier for prøvematerialet.
Der vil således ofte være brug for noget tilpasning, før databasen fungerer optimalt for det pågældende laboratorie.

Databasen giver..

 • Kontrol med et vilkårligt antal frysere, hver med med et vilkårligt antal hylder.
 • Kontrol med opbevaring af videnskabeligt forsøgsmateriale.
 • Registrering af information om forsøgsprotokoller, behandlingsmodaliteter m.m.
 • Registrering af dyrestammer, medikamina, tilkoblede forskere m.m.

Søgning i fryserne

Indholdet i en eller flere frysere kan gennemsøges ud fra søgekriterier, så man hurtigt kan lokalisere prøver i fryseren.

fryser-sogning

Der kan bl.a. søges på…

 • Prøveplacering, indhold, komponenter
 • Protokolnavn, behandlingsmodalitet, medikamina
 • Forsøgsobjekter, prøveemner, analyser m.m.
 • Fryserplacering m.m.
 • Tilkoblet personale

Søgeresultat kan udskrives og man får en liste over hvor bestemte prøver ligger i fryseren.

Grafisk oversigt over fryserindhold

For hurtigt at kunne finde prøver bestemt steder i fryseren er en præcis registrering nødvendig. Men med 10.000-vis at pladser i fryseren kan det være svært at bevare overblikket.

Derfor har databasen denne grafiske oversigt over frysernes indhold, så man hurtigt kan se hvilke pladser, der er optaget og hvilke prøver, der ligger hvor.

fryser-oversigt

Man kan..

 • Hurtigt skifte mellem frysere, canistre og hylder
 • Finde en bestemt hylde ud fra en “hyldetitel”
 • Lokalisere tomme hylder

Udklipsholder

Fryseroversigten indeholder en udklipsholder, hvortil man kan kopiere prøver og indsætte dem et andet sted i fryseren. Det sparer meget tid i forhold til manuel oprettelse af prøver.Når prøverne indsættes igen, er der mulighed for at ændre detaljer ved prøverne inden indsættelse. Det svarer i praksis til at oprette nye prøver, som i store træk ligner kildeprøverne men er samtidig meget tidsbesparende. F.eks. kan navnet, notatet eller andre detaljer ved prøverne ændres en smule inden prøverne indsættes fra udklipsholderen.

Højreklik-menuer

Klik med højre museknap åbner en genvejsmenu, som hurtigt kan manipulere prøver, tomme pladser og låste pladser databasen. Ved klik på en prøve vises indholdet af prøven umiddelbart på formularen, så man ikke behøver at åbne den.

fryser-grafisk-shortcut-menu

Det er også muligt at reservere hylder i fryseren, hvis man ved, man inden for kort tid skal bruge pladsen. På den måde optages pladsen ikke pludseligt at andre medarbejdere.

Oprettelse af prøver

Oprettelse af nye prøver kan gøres hurtigt med forskellige automatiserede procedurer. F.eks. kan nye prøver oprettes ved at oprette en prøveserie fra en eksisterende prøve, hvor nogle få parametre ændres. Herved kan man undvære manuel oprettelse af mange prøver.
Disse funktioner kan, som alle andre, skræddersyes til specifikke behov.

fryser-opret-serie

Import af prøver

Prøver kan også oprettes i databasen ved at importere lister med prøver. Det kan være fra excel-filer, tekst-filer eller andet.
I nedenstående skærmbillede er man ved at importere nye prøver fra en excel-fil. Undervejs kan man gennemse, hvad databasen har tænkt sig at importere. Det verificeres, at de rigtige prøver/kolonner importeres fra kildefilen.

fryser-import

Drag and drop styring

Når prøver flyttes rundt i fryseren trækker og slipper man simpelthen prøven i den grafiske oversigt og prøven registreres automatisk som flyttet. Det er også muligt at låse pladser i fryseren, hvis steder i fryseren af forskellige årsager ikke er tilgængelig eller skal udgå af databasen.

fryser-dragdrop-animation

Administration af databasen

Databasen indeholder en række standardindstillinger, som brugeren kan tilpasse til laboratoriets praksis, så databasen kan håndtere nye situationer. Disse indstillinger anvendes når detaljer for protokoller, behandlinger og prøver skal angives andre steder i databasen. Bl.a. styres valgmulighederne indenfor…

 • Administrationsveje, administrationsvarighed, enheder
 • Producenter, medikamenter, homogenater, analyser
 • Arter, kildeorganer, prøveemnetyper
 • Frysere, canistre, hylder, pladser
 • Brugere og personale

Når der senere skal oprettes prøver, forsøgsdyr, protokoller m.m. benyttes disse værdier. Administrationsindstillingerne gør det muligt selv at håndtere mange udvidelser til databasen. Adgang til administration af databasen kan begrænses til bestemte brugere.

fryser-kildelister

Udvidelse og kapacitet

Databasen kan administrere et vilkårligt antal frysere hver med et vilkårligt antal pladser.
Man kan selv oprette nye frysere ved at angive fryserens dimensioner, antallet af canistre og antal hylder pr. canister.

Antallet af pladser pr. hylde er 81. Antallet kan ændres på bestilling ved at ændre databasens bagvedliggende kode.

fryser-fryseradministration