Formålet med denne database var at kunne indlæse store tekstfiler med titusindevis af poster og herefter kunne udtrække specifikke poster fra disse filer.

Det kan være omstændigt at importere store tekstfiler til databaser, og hvis der blot er brug for en begrænset databehandling kan en direkte forbindelse til tekstfilen i stedet for import af den, være en mulighed. Det er måden, som er brugt her.

tekstfiler-opretnymaskeret